fbpx

Skapa engagerade medarbetare

När personalen mår bra, är motiverad och engagerad syns det i resultatet. Minska personalomsättning, öka produktivitet och skapa en smartare arbetsplats genom att lyssna oftare och agera proaktivt.

Med GreatRate kan ni inte bara ta pulsen på nuläget - ni kan också fördjupa och lösa underliggande problem. Välkommen till framtidens pulsmätningar.

Fortsätt läsa
f_img
f_img f_img f_img

Några av våra kunder:

Några av våra kunder:
SENASTE NYTT – 2019-09-04

 

Inspelningen är här!

 

För dig som inte hade chansen att delta på webinaret om Medarbetarengagemang så finns nu under en begränsad tid en gratis video.

 

Klicka på knappen för att se videon!

Vi arbetar inom alla områden
Pulsmätningar

Lyssna och agera proaktivt. GreatRate ger er både snabba och djupgående pulsmätningar som ökar engagemang, motivation, välmående och produktivitet.

Medarbetarenkät

Den årliga medarbetarenkäten har blivit ett komplement till löpande mätningar, och vi hjälper er att synkronisera dem. Moderna kanaler gör era större enkäter mer tilltalande.

HR-Tjänster

Vi vet vad vi pratar om. GreatRate är framtaget tillsammans med ett brett nätverk av experter inom HR. Vi erbjuder expertkunskap som kan hjälpa er med era nya rutiner och andra HR-tjänster.


Pulsmätningar

Pulsmätningar med hjälp av feedbackterminaler eller mobiler gör att ni kan lyssna löpande och arbeta proaktivt. Ni bestämmer när det passar - vissa samlar in varje dag, andra i stötar. Vårt system är så pass smart att ni på morgonen kan ha frågor inför arbetsdagen och andra frågor efter arbetsdagen. Vi hjälper er följa både vetenskapen och Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter.

Inför arbetsdagen

Hur kan ni öka motivation och produktivitet 365 dagar om året? Fråga direkt på morgonen: "Hur känner du inför arbetsdagen?" och "Vad skulle motivera dig extra idag?" och skapa en bättre arbetsplats redan samma dag. Ni kommer se resultat snabbare än ni tror:

Under arbetsdagen

Lönesamtal, onboarding, workshops och luncher är perfekta tillfällen att utvärdera snabbt och enkelt. Ställ en feedbackterminal utanför rummet eller skicka ut en snabb mätning och få svar direkt.

Efter arbetsdagen

När dagen har gått har medarbetarna samlat på sig uppfattningar om ledarskap, stressnivå och den sociala arbetsmiljön mm. Nu är det perfekta tillfället att ersätta den årliga medarbetarenkäten med snabba mätningar som ni kan följa upp över tid. Detta är tätt knutet till AFS 2015:4 som ställer kravet att ni ska jobba löpande med fyra steg. Genom att fånga upp stressnivå mm. i era pulsmätningar på ett smart sätt kan ni få en riskanalys helt automatiskt - redan där är de två första stegen avklarade. En av GreatRates specialiteter är att hitta underliggande problem, vilket hjälper er göra rätt åtgärder och därmed klara av steg tre. Snabba fördjupningar är GreatRates specialitet, och skiljer oss från många ytligare pulsmätningar.

featured

Bli ett proffs på att följa AFS 2015:4

1. Mät

1. Mät

Medarbetarna svarar snabbt och några enkla följdfrågor fångar upp de områden som krävs av Arbetsmiljöverket.

2. Riskanalys

2. Riskanalys

GreatRate underlättar genom att göra analysen av styrkor och svagheter automatisk. Se tydligt vad ni behöver prioritera.

3. Åtgärda

3. Åtgärda

Det första ni bör göra för att hitta rätt åtgärd är att fördjupa det underliggande problemet, vilket GreatRate är speciellt bra på.

4. Följ upp

4. Följ upp

När ni gjort en åtgärd vill ni se effekten och genomför därför pulsmätningar löpande, t.ex. veckovis eller månadsvis.

Varför är pulsmätningar vanligare idag?

0 av 5
Mer än var femte medarbetare lider av besvär av stress och psykiska på­frestningar.
0 %
Stressrelaterad sjukfrånvaro har ökat med 600% de senaste sju åren.
0 %
Genomsnittligt produktionsbortfall för en anställd som upplever arbetsmiljöproblem.
0 %
Ökad omsättning när medarbetarnas engagemang ökar med 10%.
Forskningen är tydlig


De gamla sätten räcker inte till, vilket visas i studie efter studie. Därför kom Arbetsmiljöverket nyligen med nya föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Med personalens mående på allas läppar förstår allt fler organistioner att medarbetarna är sin främsta resurs, vars engagemang och motivation ger direkt effekt på resultatet – både genom högre produktivitet och lägre personalomsättning.

Medarbetarenkät

Även om korta, löpande mätningar är den nya standarden kan det vara bra att göra större kartläggningar ibland. Den årliga medarbetarenkäten är ett sådant exempel. GreatRates mätningar kan utökas med startvyer, språkval, bakgrundsfrågor, segmenteringsfrågor och djupa analyser. Allt genomsyras av en modernitet och effektivitet.

Vetenskaplig förankring

Ni kan använda era gamla mallar för att behålla jämförbarhet samt andra vetenskapligt förankrade mallar eller anpassa helt själva. Oavsett kommer GreatRate att analysera på djupet för att kunna dra värdefulla slutsatser. Även av förenklade mallar kan vi analysera både hur väl och hur viktig en fråga är. Ni behöver inte längre ställa liknande frågor flera gånger för att ta reda på det. Våra enkäter är snabba, men också så pass smarta att de får ut dubbelt så mycket än med äldre metoder.

Modernare insamlingssätt

Snygga, lättanvända enkäter som är lätta att sprida. Förutom email kan in förenkla svarandet genom att t.ex. integrera undersökningar på hemsidor och sprida QR-koder och länkar som kan öppnas med mobilen. Till skillnad från traditionella enkätlänkar kan ni använda samma länk för alla framtida enkäter, så att ni kan lägga mer tid på välmående än spridning av nya länkar. Ni bestämmer vilken enkät som ska visas när genom schemaläggning.

Slipp sammanställningar och tolkningar

Alla analyser kan skapas automatiskt om ni vill. Så fort svaren kommer in analyseras dem och ni kan dra slutsatser på organisatorisk nivå och gruppnivå direkt.

featured

HR-Tjänster

Vidareutveckla era mätningar med konsulter från vårt HR-nätverk eller ta del av tjänster rörande rekrytering, stresshantering, ledarstöd, konflikthantering och mycket mer. GreatRate är en del av HR-navet som verkar för att bidra med just de delar ni behöver i ert HR-arbete.

Feedbackexpert som sköter era mätningar

Vill ni ta in ett proffs som sköter era nya mätningar och hjälper er få rutin på det löpande arbetet? Kontakta oss så berättar vi mer om våra konsultpaket!

Stresshantering, arbetsmiljö & ledarskap

Förvandla era nya insikter till riktiga aktiviteter. Behöver ni någon som jobbar hands on med era medarbetares välmående och som kan utforma coaching, handledning, föreläsningar och workshops utefter era mätningar? Få hjälp av någon från erfarna HR-konsulter som också är proffs på GreatRate.

Attrahera, behåll, utveckla & avveckla

Som en del av HR-navet kan vi erbjuda tjänster inom rekrytering, arbetsrätt, förändringsledning, mentorskap mm. Vi förstår att organisationer har många olika utmaningar och att HR-området är väldigt brett. Vi ser till att våra mätverktyg är förankrat både i vetenskap och verklighet, och jobbar därför alltid nära det kringliggande HR-arbetet.

featured

Att arbeta med GreatRate

Lokalt & Centralt perspektiv

Ge rätt data till rätt personer. Övergripande rapporter för de som vill veta de stora dragen, och gruppspecifika rapporter till de som ska göra den verkliga förbättringen. Överskådligt och enkelt.

Oavsett Storlek

Om ni har en stor organisation handlar mycket om att kommunicera processen och identifiera var risker och problemområden finns. Vi hjälper er med överskådliga rapporter och bra analyser. Om ni är en liten arbetsplats finns möjlighet att snabbt fokusera på fördjupningar och gå till botten med problem, något GreatRate är speciellt bra på.

Användarhierarkier

Ställ in vilka som ska ha tillgång till olika insamlingspunkter och vilka resultat de ska kunna se. Vi har standarder för hur minsta antal svar för att behålla anonymiteten och vi följer GDPR.

featured

Kraftfull Rapport & Analys

Handlingsplaner

Automatiskt genererade handlingsplaner levereras till er mailkorg på en tid som passar er. Ni får ett färdiganalyserat prioriteringsunderlag baserat på en djupgående analys. Handlingsplanen är speciellt framtagen för att enkelt kunna kommuniceras till er personal.

Export & Rapport

Ni kan hämta ut anpassade exporter i antingen PDF eller CSV/Excel. Det är möjligt att exportera på urval eller respondentgrupp. Vill ni ha sammanfattningar skickade till er löpande kan ni aktivera Auto-rapporter som kommer Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.

Portalen & API

Vår molnbaserade portal är tillgänglig dygnet runt alla dagar. Ni når alla era resultat i realtid och kan med vår avancerade segmenteringsmodul segmentera, jämföra eller slå ihop data. Användarhierarkin anpassas efter er organisation och era önskemål. Vi har ett GreatRate-API som låter er överföra data till era egna affärssystem.

featured

Kundcase

"Vi rullar på hela tiden och byter placering på terminalerna med jämna mellanrum"

Anders Bengtsson, Continuous Improvement Manager

Inomhus & utomhus

Akzo Nobel samlar in feedback både i olika avdelningar men också utomhus på vägen ut från området. Det största värdet enligt dem är flexibiliteten och den automatiska analysen, eftersom de får reda på hur viktiga olika saker är utan att behöva fråga om det rakt ut. På så sätt gör de snabba mätningar som ger tillräckligt djup för att kunna agera på rätt sak.

"Otroligt användbar till mer än att bara mäta välmående. Även nyanställdas intro och för att hitta flaskhalsar i produktion."

Petter Karlsson, produktionschef

Riskgrupper fördjupar sina problemområden

Martin & servera har 2000 medarbetare och 4 gigantiska lager runtom i Sverige. De placerar ut sina terminaler stötvis för att fånga in feedback. De avdelningar som visar störst risk får terminaler hos sig för att fördjupa sitt problemområde. I ett exempel var förbättringsområdet "Feedback från chef", och de kunde då svara på snabba fördjupningsfrågor. Analysen hittade då att det kritiska tillfället var "Coachningtillfället" och att problemet var att de inte kändes utvecklande. Detta ändrades och problemet löstes snabbt.

"Vi rullar på hela tiden och byter placering på terminalerna med jämna mellanrum"

Anders Bengtsson, Continuous Improvement Manager

Inomhus & utomhus

Akzo Nobel samlar in feedback både i olika avdelningar men också utomhus på vägen ut från området. Det största värdet enligt dem är flexibiliteten och den automatiska analysen, eftersom de får reda på hur viktiga olika saker är utan att behöva fråga om det rakt ut. På så sätt gör de snabba mätningar som ger tillräckligt djup för att kunna agera på rätt sak.

"Otroligt användbar till mer än att bara mäta välmående. Även nyanställdas intro och för att hitta flaskhalsar i produktion."

Petter Karlsson, produktionschef

Riskgrupper fördjupar sina problemområden

Martin & servera har 2000 medarbetare och 4 gigantiska lager runtom i Sverige. De placerar ut sina terminaler stötvis för att fånga in feedback. De avdelningar som visar störst risk får terminaler hos sig för att fördjupa sitt problemområde. I ett exempel var förbättringsområdet "Feedback från chef", och de kunde då svara på snabba fördjupningsfrågor. Analysen hittade då att det kritiska tillfället var "Coachningtillfället" och att problemet var att de inte kändes utvecklande. Detta ändrades och problemet löstes snabbt.

Kontaktformulär

Vi ser fram emot att höra från dig, vänligen fyll i formuläret nedan: