Loading...


 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client


Varför GreatRate?

Tre enkla anledningar


1. Analytisk metod

och alla andra frågetyper inkluderat

Vill du mäta nöjdheten, men känner att du vill veta varför dina svarande är nöjda eller inte? Vi har uppfunnit en analysmetod som fångar en persons åsikt inom 8 sekunder och resultatet blir en färdig prioritering av vad som är viktigt att förbättra i din verksamhet.

Vi har naturligtvis också lagt till möjligheten att skapa undersökningar med alla olika frågetyper du kan tänka dig. Allt från smileys, Net Promoter Score, fritext och nummer till bildfrågor & segmentering ingår i systemet - inga begränsningar.När vi först lanserade våra touchscreen-terminaler för fem år sedan revolutionerade vi marknaden för snabb feedback med att låsa upp möjligheter - du var inte längre tvungen att välja mellan flerfrågesundersökningar online eller en plastknappslösning med endast en fråga ute i din fysiska miljö.

Vi är fortfarande experter på att samla in feedback från dina fysiska respondenter, men har under åren lagt till alla möjliga plattformar du kan tänka dig. Komplettera din touchscreenterminal med exempelvis mobiltelefoner, sociala medier eller e-postundersökningar - En tjänst, alla plattformar.Från vår erfarenhet blir feedback först viktigt när du agerar på dina resultat. Så vi kom fram med den revolutionerande idén att addera något som vi kallar "Handlingsplaner" till vår tjänst.

Handlingsplanen är en automatisk rapporteringstjänst som ger dig alla dina mest väsentliga resultat, färdiganalyserade, när du behöver dem. Vi har också utformat dom så att du kan visa resultatet direkt till din personal utan att behöva förklara några diagram, så att informationskedjan är enkel och fokuserar på att göra riktiga förändringar istället för att ni ska drunkna i information. Vi har också en kraftfull administrationsportal där du kan styra alla dina undersökningar, enheter och resultat. Det här är också där du analyserar, exporterar och jämför dina resultat.

Feedback från