fbpx

Hej!

Vi förstår att situationen är ansträngd för många företag under rådande situation, därför får ni prova vårt pulsmätningsverktyg helt gratis i 14 dagar. 

 

Vi har förberett med frågor och upplägg anpassade efter denna krissituation för att hjälpa dig ta hand om ditt team på bästa sätt.


Ta hand om varandra.


Vänliga hälsningar, GreatRate-Teamet

Hantera krisen på rätt sätt

Frågepaket för Covid-19

I utmanande tider måste vi fokusera på rätt saker och inte glömma att människorna är den främsta resursen på ett företag. Det här är upplägget för att ge dig koll på hur dina medarbetare mår och presterar under rådande omständigheter. 

 

Detta övergripande frågepaket riktar fokus på era mest akuta områden och GreatRates analys visar vad ni behöver ändra på eller förbättra för att hantera krisen på bästa sätt. Ni väljer om de övergripande frågorna ska ställas löpande, eller om ni vill göra en engångsinsats och trigga fördjupningsfrågor där det behövs mer förståelse för ett område. Vi hjälper dig anpassa paketet till era behov. 

Förbättra distansarbete & samarbete

Distansarbete

Har dina medarbetare som jobbar hemifrån rätt förutsättningar och hur trivs de med sin arbetssituation? Ställ frågor som belyser hur de mår när de jobbar ensamma och ställ actionfrågor som får dem att fundera på hur de kan bidra till bättre webbmöten och produktivitet. 

 

Samarbete

I oroliga tider är samarbete extra viktigt. Har ni en företagskultur där medarbetarna ger varandra feedback och stöd? Vilka mötesforum finns och hur fungerar samarbetet inom teamet, inom företaget eller med externa aktörer?

 

Ledarskap

Vad du som ledare kommunicerar är en nyckelfaktor för att hantera krisen på rätt sätt. Hur transparent du är påverkar förtroendet och arbetsmoralen. Hur väl informerar du om förändringar? Ta hjälp av rätt frågor för att göra ditt ledarskap mer lyhört. 

 

Information om krispaket

Vad behöver ni informera om? Många vill veta hur det fungerar med krispaket, lättnader, erbjudanden och andra åtgärder. Använd snabba frågor för att fånga upp medarbetarnas osäkerhet.  

 

Färdiga fördjupningar

Riktade frågor och fördjupningar fungerar väldigt bra som insatser på egen hand. De är även bra som komplement till det färdiga frågepaketet som nämns ovan. Då är frågepaketet perfekt för löpande pulsmätningar, och fördjupningarna skickas ut när ni identifierar ett problem eller behov. När ni behöver veta mer helt enkelt. 

Prova på gratis i 14 dagar!

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig, därför erbjuder vi nu att prova på helt gratis i 14 dagar.

 

Inga tillkommande kostnader – inga förbindelser.