fbpx
Osäkra tider för dig som ledare?

Kostnadsfri mätning om era medarbetares välmående


Skräddarsydd analys och rapport av en ledarskapsutvecklare ingår.
Ingen hake - allt ingår
Ni får:

Medarbetarnas
mående

Få reda på hur den rådande situationen påverkar era medarbetare

Vägledning & åtgärdsförslag

En ledarskapsutvecklare analyserar era resultat personligen och ger er en konkret lista på åtgärder ni kan använda direkt

Ert gömda produktions- bortfall i siffror

Ni får dessutom en uträkning på vad ert gömda produktionsbortfall kostar er

Ledarskapsutvecklaren Anette berättar om bakgrunden

Så här går det till

1. Mätning för att hitta underliggande orsaker

Vi har tagit fram de rätta frågorna för den rådande situationen – och de tar bara 8 sekunder att svara på. En påverkansanalys identifierar varför vissa medarbetare mår dåligt.

2. Skräddarsydd åtgärd

En ledarskapsutvecklare går igenom era resultat och skräddarsyr åtgärdsförslag. Ni får en personlig presentation och ni planerar tillsammans in vilken åtgärd ni vill göra och när.

3. Mätning av effekt

Efter er åtgärd görs en ny, snabb, mätning med samma frågor för att säkerställa att ni fått önskad effekt. Även detta får ni personlig återkoppling på.

  1. Vi bokar in ett uppstartsmöte över webben när det passar dig. Här går vi igenom frågorna och gör eventuella anpassningar till er. 

  2. Vi löser administrationen åt er och schemalägger den första mätningen på ett datum som passar er. Om ni vill kan det vara bra att skicka ut ett infomail till medarbetarna.  

  3. Mätningen skickas ut. Era medarbetare besvarar den korta mätningen som tar ca 10 sekunder att svara på. Den kan besvaras antingen via e-post eller sms.

  4. Efter ett par dagar gör en ledarskapsutvecklare en analys av resultatet och sammanställer en lättolkad rapport och ger förslag till åtgärd. 

  5. Ni får en personlig presentation av ledarskapsutvecklaren och med hjälp av åtgärdsförslagen och råden kan ni välja att göra den enklast tänkbara lösningen. 

  6. Vi schemalägger en uppföljningsmätning en lagom tid efter er förändring.

Hur kan allt detta vara gratis? För oss är det självklart. 
Det är vårt sätt att hjälpa er i dessa osäkra tider. Och om ni vill göra fler mätningar i framtiden, ja då vet ni vart ni kan vända er. 

Ert gömda produktionsbortfall i siffror

Stress kostar stora pengar för företag, inte bara kostnader relaterade till sjukskrivningar utan även i form av produktionsbortfall vid sjuknärvaro – när vi är på jobbet men inte fungerar optimalt. Enligt studier orsakar arbetsmiljöproblem ett produktionsbortfall på uppemot 38%.

 

Att fråga om sjuknärvaro ger värdefull information om potentiell risk för annalkande sjukskrivningar. Svaren ger även en fingervisning om de kostnader som uppstår i form av det produktionsbortfall som uppstår i samband med sjuknärvaro. Detta gör det angeläget att agera omgående om flera medarbetare svarar ja på frågan. Ni får era svar analyserade och får reda på era gömda kostnader – svart på vitt.

Har du återkommande den senaste månaden upplevt att du haft så kallad “sjuknärvaro” på jobbet?

(sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, glömska, nedstämdhet)

Om GreatRate

GreatRate är Sveriges äldsta pulsmätningsföretag med bakgrund inom löpande feedback och smarta analyser.

 

Vi utgår från forskning och psykologi för att ta fram de bästa frågorna, de enklaste insamlingssätten och smartaste analysmetoderna. Ett axplock av företag som använder GreatRate: IKEA, Icehotel, Jula, State of Florida, Washington DC, Coor Service Management, Compass Group, Polismyndigheten och många fler.

Läs mer om:

Redo att beställa? Eller vill du få en webbgenomgång först?

Välj nedan: